Tantárgylista

A képzés során

minimum 36 kreditet (20%) A típusú (tanulmányi) tanegységgel,

 

maximum 126 kreditet (70%) B típusú (kutatási) tanegységgel,

 

maximum 45 kreditet (25%) C típusú (oktatási) tanegységgel lehet szerezni

 

A BDI-tantárgyai:

Típ: típus, ea: előadás, gy: gyakorlat, otth: otthoni: munka

 

Tip.

Tantárgy neve

A tárgy előadói

ea.

gy.

otth.

össz. kredit

félévre ajánlott

félév

A

Az eukarióták szignálátviteli mechanizmusainak molekuláris és élettani alapjai

Ádám Attila

aadam@abc.hu

2

0

1

2

1,2,3,4

Ö,T

A

Talajzoológia

Bakonyi Gábor

bakonyi.gabor@mkk.szie.hu

1

1

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Környezetszennyezés és faunavédelem

Bakonyi Gábor

bakonyi.gabor@mkk.szie.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Környezetvédelem

Balogh Árpád, Kiss Ferenc

balogha@nyf.hu

kissfe@nyf.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A természetvédelmi kezelések mikrocönológiai alapjai

Bartha Sándor

sanyi@botanika.hu

1

1

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Radioökológia

Béres Csilla

csberes@ttk.nyme.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Globális környezeti hatások mérési technikái

Csintalan Zsolt

csintalan.zsolt@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Növényélettan

Csintalan Zsolt

csintalan.zsolt@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4,5,6

Ő,T

A

Növényökofiziológia

Csintalan Zsolt

csintalan.zsolt@mkk.szie.hu

2

1

9

6

4,5

T,Ő

A

Növényökofiziológiai praktikum

Csintalan Zsolt, Nagy Zoltán

csintalan.zsolt@mkk.szie.hu, nagy.zoltan@mkk.szie.hu

2

1

9

6+6

1-2,4-5

ŐT,TŐ

A

Funkcionális növényökológia

Nagy Zoltán

nagy.zoltan@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Növényökológiai folyamatok modellezése

Nagy Zoltán

nagy.zoltan@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Mikorrhiza gombák

Dudásné Dr. Posta Katalin

posta.katalin@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Környezetterhelés ökofiziológiai indikációja

Dulai Sándor, Marschall Marianna

ds@ektf.humarschal@ektf.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Fejezetek a növényi stresszfiziológiából

Dulai Sándor, Marschall Marianna

ds@ektf.humarschal@ektf.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Molekula modellezés alapjai

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Biokémiai analitika

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Fehérjék szekvenciaanalitikai módszerei

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Enzimológia

Fülöp László

fulop.laszlo@mkk.szie.hu

2

1

5

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Egzotikus állatok tenyésztése

Gál János

Gal.Janos@aotk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Egzotikus- és állatkerti madarak tarása és tenyésztése

Gál János

Gal.Janos@aotk.szie.hu

1

1

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Egzotikus hüllők tarása és tenyésztése

Gál János

Gal.Janos@aotk.szie.hu

1

1

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere praktikum

Horváth László

horvath.l@met.hu

0

2

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere.

Horváth László

horvath.l@met.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Környezet- és tudománytörténet

Kiss Ferenc

kissfe@nyf.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Vegetációtérképezés

Körmöczi László

kormoczi@bio.u-szeged.hu

1

1

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A természetvédelem botanikai kérdései

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

Cönológia

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2

Ő,T

A

Vízi növények - vizes élõhelyek

Nagy János

nagy.janos@mkk.szie.hu

2

2

6

5

1,2,3,4

Ő,T

A

Növényföldrajz

Nagy János, Szerdahelyi Tibor

nagy.janos@mkk.szie.hu

szerdahelyi.tibor@mkk.szie.hu

2

1

9

6

1,2,3,4

Ő,T

A

Trópusi botanika

Pócs Tamás

colura@chello.hu

2

0

6

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A tudományos közlés módszertana

Sárospataki Miklós

sarospataki.miklos@mkk.szie.hu

2

1

1

2

1,2,3,4

Ő,T

A

Méhek biológiája és védelme

Sárospataki Miklós

sarospataki.miklos@mkk.szie.hu

2

1

1

2

1,2,3,4

Ő,T

A

A harasztok törzseinek taxonómiai kérdései

Szerdahelyi Tibor

szerdahelyi.tibor@mkk.szie.hu

1

1

4

4

1,2,3,4

Ő,T

A

A talaj mint élőhely

Tóth Tibor

tibor@rissac.hu

2

2

8

6

1,2,3,4

Ő,T

A

A változó klíma hatása a mezőgazdasági termelésre

Veisz Ottó

veiszo@mail.mgki.hu

2

2

6

5

1,2,3,4

Ő,T

A

Vegetációdinamika

Virágh Klára

viragh@botanika.hu

3

2

9

7

1,2,3,4

Ő,T

A

Vegetációdinamizmus I-II.

Virágh Klára

viragh@botanika.hu

2

1

9

6

4,5

ŐT,TŐ

B

Cikkfeldolgozó szeminárium

 

0

2

 

5

1,2,3,4

Ő,T

B

Irányított kutatómunka

 

0

12

 

126

1,2,3,4,5,6

 

B

Publikáció

 

 

 

 

min. 10

 

 

C

Oktató munka

 

 

 

 

max. 45

 

 

 

A doktori iskola oktatási és kutatási programjának szerkezete és főbb sajátosságai

 

Szakmai célok
A Biológiatudományi Doktori Iskola tudományos képzést biztosít kiemelkedő képességű természettudományi, orvosi vagy agrár diplomával rendelkező fiatalok számára, akik pályájukat a tudományos kutatás vagy a felsőoktatás területén kívánják folytatni. Az Iskola célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, és önálló kutatói tevékenységre készítse fel azokat a fiatalokat, akik a biológia különböző területeinek művelése iránt éreznek elhivatottságot.

 

 

A SZIE BDI doktorképzési kutatási tematikája

 

Az alábbi kutatási tematikák egyben jelzik a BDI jelenlegi fő képzési profilját is, melyet a jövőben fokozatosan szélesíteni kívánunk.

A mezőgazdasági biotechnológia biológiai alapjai: Enzimek szerkezet és funkció kapcsolata, proteolitikus enzimek aktivitásának szabályozása. A nitrogénkötés molekuláris genetikája. Génszabályozás. Alkalmazott fejlődésgenetika. Genetikai térképezés. Helyspecifikus rekombináció.

 

Mikrobiológia: A termofil aktionomiceták szerepe a lignocellulóz tartalmú hulladékok reciklizációjában. Termofil aktinomiceták hidroláz enzimrendszerének jellemzése. Extracelluláris hidrolázokat kódoló gének izolálása és jellemzése termofil aktinomicetákból. Vegetatív inkompatibilitás fonalas gombákban; az inkompatibilitás ultrastruktúrája és molekuláris biológiai háttere. Toxintermelő penészgombák kimutatására alkalmas nukleinsav alapú diagnosztikai eljárások kidolgozása. A kalászfuzáriózis kórfolyamata, járványtana. Mezőgazdasági és környezetvédelmi mikrobiológia.

 

Növényökológia, Ökofiziológia, Növénytan: Szünbotanika: vegetációdinamika, társulásszerveződés, szukcesszió, degradáció. Növényállományok produkcióökológiája. Stresszfiziológia. Autökofiziológia. Szünfiziológia. Globális klímaváltozás és környezeti problémák, a mezőgazdaság, környezet- és természetvédelem növényökológiája. Trópusi, fél/sivatagi botanika és növényökológia. Kiszáradástűrő növények és társulásaik öko/fizio/lógiája. Növényi stresszfiziológia. Növénytaxonómiai (incl. mikrogombák is), cönológiai, növényföldrajzi, botanikai természetvédelmi témakörök..

 

Trópusi-szubtrópusi mezőgazdaság elméleti alapjai (MEGSZŰNIK): Száraz, illetve vízhiányos területek zöldség- és növénytermesztési módszereinek biológiai alapjai. Integrált aquakultúrás trópusi és trópusin kívüli gazdálkodás biológiai alapjai. Trópusi és trópuson kívüli (pl. tiszai) vizek biológiai vízminősítése. Legelőtakarmány bázis fejlesztésének biológiai alapjai a mediterrán és szubtrópusi területeken. A déligyümölcs, és gazdasági szempontból fontos egyéb trópusi növények termesztésének biológiai-agronómiai alapjai, illetve vonatkozásai.

 

Zoológia, állatökológia: Zootaxonómia, szisztematika alapjai, faunisztika és zoogeográfia. Gerinctelen állatcsoportok taxonómiája, faunisztikai és állatföldrajzi kérdései. Állatok populációökológiája, populációdinamika. Populációs kölcsönhatások. Szünzoológia, különös tekintettel a társulások szerveződésére és a biogeokémiai ciklusokra. A globális környezeti problémák, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a természetvédelem és az ökotoxikológia zoológiai-állatökológiai kérdései.

 

 

 

A BDI témacsoportjainak jelenlegi tárgystruktúrája

A BDI jelenlegi tárgystruktúrája a 4 témacsoport köré csoportosul. A jelenlegi tárgyak, és főleg azok bizonyos kombinációi magukban hordozzák további új diszciplinaterületek oktatásának és képzésének a lehetőségét. Mindehhez a BDI személyi feltételei adottak. A legközelebbi jövő feladata a jelenlegi témacsoport néhány tárgya között tapasztalható részbeni átfedésének kiküszöbölése, továbbá a BDI-ben művelt valamennyi diszciplinaterület számára szükséges közös tárgyak (pl. biometria) kialakítása.

A tantárgylista folyamatos frissítés alatt áll. A tárgyak oktatóiról, tematikájáról - amíg azok a honlapra fel nem kerülnek - részletes információ a Doktori Iskola titkárától kapható:

e-mail: Nagy.Janos@mkk.szie.hu,

telefon: +36 28 522 075

mobil: +36 30 6545497

 

Letölthető tantárgylisták:

A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere.doc

A bioszféra és a légkör közti nyomanyag-csere_ Praktikum.doc

A természetvédelmi kezelések mikrocönológiai alapjai.doc

A tudományos közlés módszertana.doc

A változó klíma hatása a mezőgazdasági termelésre.doc

Az eukarióták szignálátviteli mechanizmusainak molekuláris és élettani alapjai.doc

Biokémiai_analitika.doc

Cönológa.doc

CsintalanZsolt_targyai.doc

Egzotikus hüllők tarása és tenyésztése.doc

Egzotikus madarak tarása és tenyésztése_0.doc

Enzimológia.doc

Fehérjék_szekvenciaanalitikai_módszerei.doc

Funkcionális növényökológia I-II.doc

harasztok taxonómiai helyzete.doc

Környezet- és tudománytörténet.doc

Környezetszennyezés és faunavédelem.doc

Környezetvédelem.doc

Méhek biológiája és védelme.doc

Mikorrhiza gombák.doc

Molekula modellezés alapjai.doc

Nagy Zoltán PhD tárgyak.doc

Növényföldrajz.doc

Növényökológiai folyamatok modellezése.doc

Radioökológia.doc

Stresszélettan.doc

Stresszélettan2.doc

TalajMintElohely.doc

Talajzoológia.doc

Természetvédelmi botanika.doc

Trópusi botanika.doc

Vegetációdinamika.doc

Vegetációtérképezés.doc

Vízi növények - vizes élőhelyek.doc